Gumowanie kół, gumowanie rolek, gumowanie wałków, powlekanie poliuretanem i wkłady naprawcze do opon

Technika gumowania

Gumowanie kół, wałków i rolek

Technologie i materiały

Kauczuk naturalny
Kauczuk naturalny

Elementy gumowane w naszej firmie cechują się dużą odpornością na ścieranie i rozdarcia materiału, temperaturę i wiele innych parametrów uzyskiwanych na zyczenie klienta. Właściwości naszych produktów uzyskujemy poprzez stosowanie najwyższej jakości kauczuków pozyskiwanych w naturalny sposób i stosowanych w dalszym procesie gumowania. Poniżej przedstawiamy materiały bazowe na podstawie których przygotowujemy mieszanki i którymi pokrywamy wykonywane u nas produkty.

 


NR Naturalny kauczuk

Doskonałe właściwości mechaniczne. Bardzo dobre właściwości elastyczne. Niezwykle dobra odporność na ściskanie,
-50°C +80°C Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady o średnim natężeniu.

IR Kauczuk poliizoprenowy

Dobre odporności mechaniczne. Dobre właściwości elastyczne,
-50°C +90°C. Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady o średnim natężeniu.

BR Kauczuk butadienowy

Doskonałe właściwości elastyczne. Niezwykle dobra odporność na ścieranie
-45°C +90°C. Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady.

SBR Kauczuk butadienowo-styrenowy

Dobre właściwości mechaniczne. Niezwykle dobra odporność na ścieranie. Dobra odporność na ciągłe deformacje
-40°C +100°C. Dobra odporność na freon, glikole i płyny hamulcowe.

EPM Kauczuk etylenowo-propylenowy

Bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę, ogrzewanie i ozon. Bardzo dobra odporność na stałą deformację. Tylko wulkanizowane nadtlenkiem
-45°C +150°C. Dobra odporność na wodę i glikole, dobra odporność chemiczna i na utlenianie, bardzo dobra odporność na parę do 150°C.

EPDM Terpolimer etylenowo-propyelnowo-dienowy

Bardzo dobra odporność na gorąco, wysoką temperaturę i ozon. Wysoka na stałe deformacje. Bardzo dobra na parę do 150°C
-45°C +150°C. Dobra odporność na wodę i glikole, dobra odporność chemiczna i na utlenianie, bardzo dobra odporność na parę do 150°C.

CR Kauczuk chloroprenowy

Dobra odporność na ozon i wodę morską. Dobra ognioodporność samogaszenie jest możliwe. Dobra odporność na tłuszcze zwierzęce i roślinne
-40°C +110°C. Dobra odporność na tłuszcze, ozon, czynniki atmosferyczne, światłotrwałość, ognioodporność i odporność na freon.

NBR Kauczuk butadienowo- akrylonitrylowi

Dobra odporność na oleje. Dobre właściwości mechaniczne. Od dobrej do doskonałej nieprzepuszczalności gazu i powietrza
-40°C +130°C. Dobra odporność na oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodory i gaz.

HNBR Kauczuk butadienowo – akrylonitrylowi- uwodniony

Bardzo dobre właściwości mechaniczne. Bardzo dobra odporność na ciepło do 150°C. Doskonała odporność na ścieranie i stałe deformacje
+150°C. Bardzo dobra odporność na oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodory i gaz, bardzo dobra odporność na freon.

ACM Kauczuk akrylowy

Doskonała nieprzepuszczalność powietrza i gazu, niska elastyczność przy odbiciu. Bardzo dobra odporność na ciepło i oleje do 150°C. Dobra niezmienna deformacja w wysokiej temperaturze
-30°C +150°C. Bardzo dobra odporność na oleje alifatyczne, ciepło, tlen, ozon, dobra odporność na oleje w wysokiej temperaturze.

ECO Poliepichlorohydryna

Dobra odporność na ogień. Dobre właściwości mechaniczne. Dobra elastyczność w niskich i wysokich temperaturach. Doskonała nieprzepuszczalność dla powietrza i gazu. Bardzo dobra odporność na ozon
-40°C +135°C. Dobra odporność na oleje, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne oraz glikole.

VMQ Siloksany polimetylowinylo-we

Bardzo dobra odporność na ciepło. Bardzo dobra elastyczność w b. niskich temperaturach. Nietoksyczne w kontakcie z żywnością. Bardzo dobra izolacja elektryczna
-40°C +200°C. Dobra odporność na roztwory soli i wodę w 100°C. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne, ozon, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne, alkohole i glikole.

PVMQ Siloksany polimetylo-fenylo-winylowe

Doskonała elastyczność w bardzo niskich temperaturach
-90°C +200°C. Dobra odporność na roztwory soli i wodę w 100°C. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne, ozon, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne, alkohole i glikole.

FVMQ Siloksany politrifluoro-metylo-winylowe

Bardzo dobra odporność chemiczna. Bardzo dobre właściwości mechaniczne w niskiej temperaturze i wysokiej temperaturze. Wysoka odporność na niezmienne deformacje
-55°C +200°C. Dobra odporność na paliwa, oleje i rozpuszczalniki

FPM/FKM Kauczuk Fluorowy TFE+VDF+HFP+PFVE

Doskonała odporność termiczna i chemiczna na oleje i rozpuszczalniki. Bardzo wysoka odporność na stałe deformacje
-40°C +250°C. Bardzo dobra odporność na działanie olejów mineralnych, tłuszczów zwierzęcych roślinnych, rozpuszczalników chlorowanych aromatycznych i alifatycznych oraz na paliwa

FFKM Kauczuk perfluorowy TFE+PFVE kopolimer tetrafluoroetylenu i eteru perfluoroalkilo winylowego

Doskonała chemiczna obojętność. Możliwość zastosowania w skrajnych warunkach. Bardzo dobra odporność na ciepło do 320°C
-15°C +315°C. Doskonała odporność chemiczna. Odporność na działanie temp. do 350°C tylko w ograniczonym czasie.

NR Naturalny kauczuk

Doskonałe właściwości mechaniczne. Bardzo dobre właściwości elastyczne. Niezwykle dobra odporność na ściskanie
-50°C +80°C. Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady o średnim natężeniu.

IR Kauczuk poliizoprenowy

Dobre odporności mechaniczne. Dobre właściwości elastyczne
-50°C +90°C. Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady o średnim natężeniu.

BR Kauczuk butadienowy

Doskonałe właściwości elastyczne. Niezwykle dobra odporność na ścieranie
-45°C +90°C. Średnia odporność na wodę morską, kwasy i zasady.

SBR Kauczuk butadienowo-styrenowy

Dobre właściwości mechaniczne. Niezwykle dobra odporność na ścieranie. Dobra odporność na ciągłe deformacje
-40°C +100°C. Dobra odporność na freon, glikole i płyny hamulcowe.

EPM Kauczuk etylenowo-propylenowy

Bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę, ogrzewanie i ozon. Bardzo dobra odporność na stałą deformację. Tylko wulkanizowane nadtlenkiem
-45°C +150°C. Dobra odporność na wodę i glikole, dobra odporność chemiczna i na utlenianie, bardzo dobra odporność na parę do 150°C.

EPDM Terpolimer etylenowo-propyelnowo-dienowy

Bardzo dobra odporność na gorąco, wysoką temperaturę i ozon. Wysoka na stałe deformacje. Bardzo dobra na parę do 150°C
-45°C +150°C. Dobra odporność na wodę i glikole, dobra odporność chemiczna i na utlenianie, bardzo dobra odporność na parę do 150°C.

CR Kauczuk chloroprenowy

Dobra odporność na ozon i wodę morską. Dobra ognioodporność samogaszenie jest możliwe. Dobra odporność na tłuszcze zwierzęce i roślinne
-40°C +110°C. Dobra odporność na tłuszcze, ozon, czynniki atmosferyczne, światłotrwałość, ognioodporność i odporność na freon.

NBR Kauczuk butadienowo- akrylonitrylowi

Dobra odporność na oleje. Dobre właściwości mechaniczne. Od dobrej do doskonałej nieprzepuszczalności gazu i powietrza
-40°C +130°C. Dobra odporność na oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodory i gaz.

HNBR Kauczuk butadienowo – akrylonitrylowi- uwodniony

Bardzo dobre właściwości mechaniczne. Bardzo dobra odporność na ciepło do 150°C. Doskonała odporność na ścieranie i stałe deformacje
+150°C. Bardzo dobra odporność na oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodory i gaz, bardzo dobra odporność na freon.

ACM Kauczuk akrylowy

Doskonała nieprzepuszczalność powietrza i gazu, niska elastyczność przy odbiciu. Bardzo dobra odporność na ciepło i oleje do 150°C. Dobra niezmienna deformacja w wysokiej temperaturze
-30°C +150°C. Bardzo dobra odporność na oleje alifatyczne, ciepło, tlen, ozon, dobra odporność na oleje w wysokiej temperaturze.

ECO Poliepichlorohydryna

Dobra odporność na ogień. Dobre właściwości mechaniczne. Dobra elastyczność w niskich i wysokich temperaturach. Doskonała nieprzepuszczalność dla powietrza i gazu. Bardzo dobra odporność na ozon
-40°C +135°C. Dobra odporność na oleje, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne oraz glikole.

VMQ Siloksany polimetylowinylo-we

Bardzo dobra odporność na ciepło. Bardzo dobra elastyczność w b. niskich temperaturach. Nietoksyczne w kontakcie z żywnością. Bardzo dobra izolacja elektryczna
-40°C +200°C. Dobra odporność na roztwory soli i wodę w 100°C. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne, ozon, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne, alkohole i glikole.

PVMQ Siloksany polimetylo-fenylo-winylowe

Doskonała elastyczność w bardzo niskich temperaturach
-90°C +200°C. Dobra odporność na roztwory soli i wodę w 100°C. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne, ozon, minerały, tłuszcze zwierzęce i roślinne, alkohole i glikole.

FVMQ Siloksany politrifluoro-metylo-winylowe

Bardzo dobra odporność chemiczna. Bardzo dobre właściwości mechaniczne w niskiej temperaturze i wysokiej temperaturze. Wysoka odporność na niezmienne deformacje
-55°C +200°C. Dobra odporność na paliwa, oleje i rozpuszczalniki.

FPM/FKM Kauczuk Fluorowy TFE+VDF+HFP+PFVE

Doskonała odporność termiczna i chemiczna na oleje i rozpuszczalniki. Bardzo wysoka odporność na stałe deformacje
-40°C +250°C. Bardzo dobra odporność na działanie olejów mineralnych, tłuszczów zwierzęcych roślinnych, rozpuszczalników chlorowanych aromatycznych i alifatycznych oraz na paliwa.

FFKM Kauczuk perfluorowy TFE+PFVE kopolimer tetrafluoroetylenu i eteru perfluoroalkilo winylowego

Doskonała chemiczna obojętność. Możliwość zastosowania w skrajnych warunkach. Bardzo dobra odporność na ciepło do 320°C
-15°C +315°C. Doskonała odporność chemiczna. Odporność na działanie temp. do 350°C tylko w ograniczonym czasie.